Kalendarium

W kalendarzu po lewej stronie publikujemy najważniejsze daty związane z udziałem w konwencie Futerkon 2018.

W tym samym miejscu opublikujemy godzinowy program konwentu - dla tych z Was, którzy korzystacie z kalendarza w komórce.

Aby pobrać kalendarz w tym miejscu.