Futerkon 2014

Trzecia edycja Futerkonu, siódma edycja z serii, zorganizowana w dniach 20 – 23 sierpnia 2014 roku, po raz kolejny w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Dzierżąznej. Była to słynna edycja, w czasie której wyłączono prąd na konwencie. Motyw przewodni imprezy, obejmował gry terenowe oraz rywalizacje pomiędzy domkami. Tematem konwentu była Chicago w latach 20-ych.